Luft luft Värmepumpar

Faktorer som spelar in och måste tas hänsyn till när man väljer luftvärmepumpar är husstorlek, planlösning samt isolering. Var noga med att inte använda en för svag luftvärmepump för att den är billigare. Konsekvensen blir att det medför onödigt slitage och inte lönar sig i längden.

Luftvärmepumpen drar olika många kWh beroende på storleken av huset, vart i landet det är placerat, luftvärmepumpens kapacitet samt hur stort värmebehov det finns. Några cirkatal på förbrukningen som en luftvärmepump drar i en medelstor villa är mellan 4800 - 6000 kWh /år. En luftvärmepump i en stor villa drar mellan 5760 - 7200 kWh /år. 

Gree fairy 35

11 969 kr
In stock.