Stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning
Vi har såklart  tänkt på säkerheten och tycker den är viktig. Vi har rån & inbrotts spray som DNA-märker saker som är viktiga och värdefulla för dig. På så vis blir det enklare för polisen att koppla ihop den skyldige vid det potentiella brottet.

Stöldskyddsmärkning och dna märkning är olika typer av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte. Stöldskyddsmärkning samt dna märkning framställs med ett syntetiskt DNA i form utav en vätska. Den är osynlig men framtäder under UV-ljus. Eftersom att stöldskyddsmärkning och dna märkning har unika DNA i sina vätskor kan den kopplas till brottsplats och misstänkta.

Stöldskyddsmärkning samt dna märkning är modern och flexibel stöldskyddsmärkning som ger en spårbarhet som avskräcker kriminella. Föremål som är märkta är mycket svårare att sälja vidare samt gör det möjligt för polisen att spåra och återlämna stulen eegendom samt koppla misstänkt till brott.

Rån & inbrotsspray

23 950 kr
In stock.