Rån & inbrotsspray

  • 23 950 kr

SelectaDNA SprayModern DNA-teknik har gjort det möjligt att förebygga rån och inbrott. SelectaDNA Spray är en effektiv spray, framtagen för att förebygga rån oc

In stock.
Article Number: 11
Share

SelectaDNA Spray
Modern DNA-teknik har gjort det möjligt att förebygga rån och inbrott. SelectaDNA Spray är en effektiv spray, framtagen för att förebygga rån och inbrott i butiker, lager- logistik- och andra kommersiella lokaler.

SelectaDNA Spray innehåller kriminalteknisk DNA som binder gärningsmän till specifik händelse och brottsplats och har därför visat sig vara en mycket effektiv del i det förebyggande skyddet mot rån, inbrott och s.k.”smash-and-grab” angrepp.

Vid rån eller inbrott, aktiveras systemet och en vätska sprayas på gärningsmännen. Vätskan innehåller en unik DNA-kod samt ett UV-spårämne som kopplar samman förövarna med brottet och brottsplatsen.

Vätskan är osynlig och ofarlig men UV-spårämne och DNA finns kvar på gärningsmännen i fibrer, hår och hud i upp till 6 veckor.

Polisen kan scanna misstänkta efter rester av SelectaDNA. När det påträffas kan man genom kriminalteknisk analys knyta den misstänkte till brottsplats, stöldgods och specifik händelse.

Därigenom ökar möjligheten att, lösa brottet, lagföra gärningsmän och återföra stöldgodset till rättmätig ägare.

Rån- stöld- och inbrottsskydd med DNA-teknik för montering i butiks- och/eller personalentré, tobakslager- eller vid andra stöldbegärliga varor. SelectaDNA Spray märker rånare och gärningspersoner samt stöldgods med DNA och UV. Med tydlig skyltning har tekniken även en starkt avskräckande effekt. Systemet ökar möjligheten att identifiera och lagföra misstänkta gärningspersoner samt butikens möjlighet att återfå stöldgods. Kan monteras som en "stand-alone" enhet eller integreras i befintligt larmsystem.


Våra tekniker installerar detta i er butik , vi erbjuder även serviceavtal för produkten

För att se demonstration av produkten klicka på länken nedan

https://youtu.be/rK6wCqhGw3g